Babı Şefkat Nur


“KİM Kİ BİN KERE  ‘KULHÜVALLAHÜ EHAD SÛRESİ’Nİ  OKURSA, KENDİ NEFSİNİ ALLAH’TAN SATIN ALMIŞ OLUR.”

(Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.)
“Kim ki Arefe gününde bin kere 
‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni
okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir.”
( bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203)
“Kim Arefe akşamında / gecesinde 
bin defa İhlas suresini
okursa, Allah kendisine her istediğini verir.”
(Kenzu’l-Ummal, 1/600/h.no:2737.)
Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak,
selef-i salihinden gelen bir âdet olmuştur. 
Bediüzzaman Hazretleri de 
“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen
Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup…”
( 26.Mektup, 4.Mebhas, 9.Mesele.)
“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk…”
(13. Şua, s.299.)
Hz. Aişe anlatıyor: 
Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken,
önce on defa tekbir (Allahü ekber),
 on defa tahmid (elhamdûlillah),
on defa tesbih (sübhanellah), 
on defa tehlil (la ilâhe illallah) 
ve on defa istiğfar çekerek başlardı.
Ardından on defa 
‘Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.’ 
(mealindeki) duayı okurdu.
Sonra da 
‘Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.’ 
(mealindeki) duayı okurdu.”
( Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin
rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. bk. Mecmau’z-Zevaid, )
“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene / sevap verir.”
 Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki; 
“Kim Allah’ın Resulüne bir defa salavat getirirse,
Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler
 (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).”
( Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160.)
-Sorularla risale-

Bu Yazıyı Yorumlayın..

Köşe Yazarlarımız

Meltem Etoğlangil

Erzincan altın madeni kazası

Babı Şefkat Nur

Ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.” (Fatiha,5)

Leyla Gevrek

Kendimi Arıyorum

Yusuf Soner Erdem

Farkımız Ne?

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

TÜRKİYE’Yİ ÇEVRELEYEN ABD ÜSLERİ

Tuğba Zehiroğlu

BİTSİN ARTIK

Ziynet Yıldırım

ÖLDÜRMEYECEKSİN

Facebook

Twitter

Anketler

Sitemizi yararlı buluyor musunuz?

Anket Sonuçları

Yükleniyor ... Yükleniyor ...